Tips om de ‘marathon’ door te komen

Het werken tijdens de uitbraak van Corona/COVID-19 kun je vergelijken met het lopen van een marathon. Het is een uniek en ingrijpende tijd op vele fronten. Het kan stress opleveren, zorgen over het werk of de thuissituatie of beide.

Velen van ons komen terecht in onbekende en onvoorspelbare situaties. Sommigen moeten werk doen waar ze niet (volledig) voor zijn opgeleid. Of je wordt overvraagd door de situatie.

Tegenover inspanning en presteren hoort rust en herstel te staan.

Een balans tussen beiden is van groot belang. Maar hoe voorkom je dat je te weinig rust en hersteltijd hebt? Want dan bouw je tekorten op en op de langere termijn presteer je minder goed en het geeft risico op verminderde inzetbaarheid en zelfs uitval.

Rust en herstel

Rust en herstel zijn (normaliter) op een relatief simpele manier te realiseren: door dingen te doen die we overigens steeds minder simpel vinden, zoals lummelen, meer slapen, ademhalingsoefeningen, yoga, taak erbij = andere taak eraf, dingen doen die je leuk vindt, etc.

Een heleboel van deze dingen, die je tot voor kort gewoon kon doen, zijn nu anders en niet meer vanzelfsprekend. Maar wat kan wel?

Tips:

Hieronder volgen enkele tips om je op dit vlak te ondersteunen. Bij een aantal tips kun je doorklikken voor meer uitleg en informatie.

1. Zorg goed voor jezelf

Blijf regelmatig pauzes houden, eten en drinken. Zorg voor voldoende slaap. Slaap zoveel mogelijk op vaste tijden. Houd vast aan een ritme en structuur, dat geeft houvast en helpt om langdurige stress zo lang mogelijk vol te kunnen houden. Maak een dag- en een weekschema. Eet gezond. Drink voldoende. Ga tijdig naar het toilet. Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Vermijd roken, alcohol en drugs, deze kunnen je gezondheid op lange termijn verslechteren.

2. Moedig sociale steun aan

Moedig sociale steun aan onder collega’s en thuis. Samen staan we sterk! Je hart luchten is voor velen een belangrijke uitlaatklep. Bel je vrienden en familie als fysiek contact even niet kan. Met videobellen kunnen jullie elkaar gewoon zien. Hulp vragen en krijgen is evenals waardering en steun ervaren, nu heel belangrijk. Het zit in kleine dingen. Contact, een luisterend oor, even aandacht.  Maak het thuis bijvoorbeeld ook gezellig met een mooie bos bloemen op tafel.

3. Wees mild voor jezelf en voor anderen

Je bezorgd voelen is oké. Er komt veel op ons af. Het is normaal dat je je hier zorgen over maakt, dat mag je ook zeggen. Geef elkaar hier de ruimte voor en houd elkaar een beetje in de gaten. Mensen verschillen, dus je naasten en je collega’s kunnen verschillend reageren op moeilijke situaties als deze, vanwege bijvoorbeeld cultuur, religie, en persoonlijke- of familieomstandigheden. Blijf respectvol omgaan met elkaar. En bedenk: moeilijke situaties als deze brengen naast zorgen vaak ook veel veerkracht in mensen naar boven. Vertrouw daar op en bedenk dat je er niet alleen voor staat.

4. Zorg voor ontspanning

Onderneem in je vrije tijd (gezonde) activiteiten die je normaal gesproken ook helpen te ontspannen en om te gaan met moeilijke situaties, zoals iemand bellen, lezen, sporten (er zijn allerlei workouts online te vinden) en wandelen. Zorg voor voldoende slaap. Op deze pagina vind je voor tips over slapen als je onregelmatig werkt.

5. Beperk het nieuws tot alleen de nodige informatie

Blijf op de hoogte via betrouwbare mediabronnen en probeer niet continu al het nieuws te volgen. Baseer je op betrouwbare bronnen als het RIVM en de richtlijnen vanuit het Haga. De grote hoeveelheid die beschikbaar is, is niet helpend voor je. Spreek bijvoorbeeld twee vaste momenten per dag af dat je het nieuws bekijkt en beperk je tot het nieuws waarin je te nemen maatregelen of richtlijnen hoort.

Wees kritisch op informatie via sociale media. Check de bron. Let op wat er te zien en te horen is voor patiënten in de wachtkamer via de radio, beeldschermen of tv. Beperk het tot alleen de nodige informatie om de veiligheid te waarborgen.

6. Bedenk dat het voorbij gaat

Het duurt al bijna een jaar, maar het gaat een keer voorbij. Het helpt om iets leuks in de toekomst in het vooruitzicht te zetten. Die vakantie met het gezin, de kerst met de familie; wanneer is dat en hoe zit het er uit? Want ook dit gaat voorbij, heus.

7. Voorkom onderbelasting

Het is in deze periode juist ook mogelijk dat je werkzaamheden zijn afgenomen. Je collega’s  op andere afdelingen werken hard, je zou hen graag ondersteunen, maar het kan (nog) niet. Je zal mogelijk verveling, machteloosheid, schuldgevoelens of onderbelasting ervaren. Probeer jezelf en je collega’s bezig te houden. Daag jezelf en elkaar uit. Maak een planning en structuur voor de dag. Verdiep je in relevante onderwerpen en breng elkaar op de hoogte. Ook in dit soort periodes is zorg voor jezelf en anderen op fysiek en mentaal vlak erg belangrijk.

Meer tips op deze site:

Bronnen:

  • C-brieven
  • Hagabeweegt.nl
  • CZ
  • Prisma Arbozorg
  • Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, Ministerie van Defensie, 22-03-2020
  • OLVG (auteurs: Susanne van Buschbach en Anne Bakker, traumaopvang OLVG)