Positieve gedachten

Door de heftigheid van de situatie kan je gaan piekeren of kunnen negatieve gedachten het overnemen. Probeer daar ook helpende gedachten naast te zetten en die voor jezelf te blijven herhalen:

  • Ik doe wat ik kan met de beste intenties
  • We doen belangrijk werk
  • We kunnen niet iedereen helpen, we helpen zoveel mogelijk mensen naar eer en geweten
  • We weten niet precies wat gaat komen, maar we zijn zo goed mogelijk voorbereid.
  • Emoties als angst, spanning, verdriet, machteloosheid en/of boosheid horen erbij.
  • Emoties als angst, spanning, verdriet, machteloosheid en/of boosheid zijn normale reacties op deze abnormale situatie
  • We zorgen voor onszelf en houden oog voor elkaar
  • We nemen onze verantwoordelijkheid om op tijd rust te nemen, te slapen en gezond te eten en afleiding te zoeken.

bron: Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, Ministerie van Defensie, 22-03-2020